Reglement VERON Afdelingscompetitie

Vragen over het reglement: kijk dan bij de veel gestelde vragen.


Doel:
Het stimuleren van deelname aan HF contesten (160 t/m 10 meter). Insturen van een log naar de organisator van de contest is niet verplicht (wordt vaak wel erg op prijs gesteld). Voor deelname aan de afdelingscompetitie is het doorgeven van het aantal gemaakte verbindingen voldoende
 
Termijn:
De competitie loopt van 1 januari tot en met de tweede weekend in December.
De laatste dag dat U nog een score kunt invoeren is dinsdag na tweede weekend van december.

Contesten welke plaatsvinden in de periode tussen tweede weekend van december en 31 december tellen NIET mee voor de afdelingscontest.

Deelnemers:
- Single-operators:
U doet mee voor de afdeling waar u volgens de VERON administratie lid van bent. Het is ook toegestaan om als single-operator mee te doen wanneer u gebruik maakt van een clubcall of (tijdelijke) speciale call.
- Clubstations/Multi-operators:
Het afdelingsstation mag ook als multi-operator station aan de competitie mee doen. Andere clubstations/multi-operator stations mogen ook inzenden, mits alle operators lid zijn van de afdeling waarvoor de punten geclaimd worden.

- Speciale calls en clubcalls anders dan het afdelingsstation:
Single operators mogen per contest slechts gebruik maken van 1 (een) call en dus niet ook nog eens met een speciale call of een andere clubcall aan dezelfde contest meedoen. Dit omdat niet iedereen de beschikking heeft zo'n extra call buiten het 'reguliere' afdelingsstation.

 
Verbindingen gemaakt tijdens een (tijdelijk) verblijf in het buitenland tellen niet mee, dit om de omstandigheden voor alle deelnemers zo veel mogelijk gelijk te houden.

De puntentelling:
Minder dan 101 QSO's = 1 punt per 25 QSO's. Vanaf 101 QSO's krijgt u 1 punt extra voor elke 50 QSO's.

Dus:

 • 0-25 QSO's = 0 punten
 • 25-49 QSO's = 1 punt
 • 50-74 QSO's = 2 punten
 • 75-99 QSO's = 3 punten
 • 100-149 QSO's = 4 punten
 • 150-199 QSO's = 5 punten (enz.)

  Verbindingen gemaakt in besloten contesten tellen niet mee. Alleen contesten die voor iedereen open staan tellen dus mee.

  Velddagcontest QSO's (CW in juni en SSB en september)
  Werkt u als fixed station met een ander fixed station tijdens deze contesten, dan telt deze verbinding niet mee. Hier worden dus dezelfde regels aangehouden als voor het Nederlandse Velddagcontest reglement. QSO's tussen twee fixed stations die volgens een buitenlands velddagreglement mogelijk wel tellen zijn zowel voor de Nederlandse Velddagcontest als voor de afdelingscompetitie dus niet geldig! Zie ook het reglement van de Velddagcontest.

   
  Wanneer 2 of meerdere afdelingen in de tussen- of eindstand een gelijk aantal punten hebben dan is het totaal aantal gemaakte verbindingen bepalend voor de rangschikking.
    
  Hoe meedoen?
  Meedoen aan de afdelingscompetitie is zeer eenvoudig, 25 verbindingen per contest is al voldoende om een punt voor uw afdeling te behalen.. U geeft gewoon het door u per contest aantal gemaakte verbindingen op, verder hoeft u zelf niets uit te rekenen.
   
  Hoe insturen?
  Bij voorkeur via deze website. U kunt hier uw QSO's opgeven, alles wordt dan verder automatisch verwerkt. Op deze website vindt u ook een uitgebreide handleiding met uitleg hoe alles werkt.
  Wilt of kunt u geen gebruik maken van de website, stuur dan in per e-mail of eventueel per post.

  Het wordt sterk aanbevolen dat er per afdeling een coordinator is die zonodig de andere afdelingsleden behulpzaam is bij het invoeren van de scores, deze scores checkt en de competitie binnen de afdeling promoot. Veel afdelingen maken er binnen de afdeling ook een individuele competitie van, zo'n coordinator kan dat dan ook in goede banen leiden.

  Een handleiding hoe deze website werkt kunt downloaden door hier te klikken.

  Inzendtermijn:  
  Gemaakte contest QSO's kunnen tot maximaal 6 weken na de betreffende contest opgegeven worden.
  In verband met de jaarafsluiting is de dinsdag na het tweede weekend van december de laatste datum dat U nog een score kunt invoeren.

  Tussenstanden:
  Via de website is steeds de actuele tussenstand te bekijken. De tussenstand op de 15e van elke maand wordt maandelijks in Electron gepubliceerd.

  Toegestane bandsegmenten:
  Het maken van verbindingen buiten de toegestane bandsegmenten is niet toegestaan. Wanneer wordt geconstateerd dat F-houders buiten het segment 1810-1880 KHz en N-houders buiten het segment 7050-7100 KHz of boven de 14250 KHz werken zal voor die deelnemer de volledige inzending van de betreffende contest worden geschrapt. Bij herhaalde overtredingen kan een deelnemer gediskwalificeerd worden.

  Controle van de inzendingen:
  De regels van de competitie zijn bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden om de competitie laagdrempelig te houden. Er wordt van uit gegaan dat iedereen naar eer en geweten een juiste opgave verstrekt. Bij twijfel over de juistheid van een opgave kan een log opgevraagd worden of de contestmanager van een bepaalde contest gevraagd worden te checken of de call in kwestie in de ontvangen logs voorkomt. Wanneer duidelijk blijkt dat een opgave niet juist is zal de betreffende deelnemer uit de stand worden geschrapt en worden uitgesloten van verdere deelname gedurende het lopende jaar en het daarop volgende jaar. Dit is een -Fair Play- competitie, wees dus eerlijk met uw opgaven!
   
  Meer informatie nodig?
  Vragen zijn altijd welkom via:
  Wino Paas, PA0ABM
  Buntven 46
  4635 DC  Huijbergen

  of nog beter per e-mail

   

 •